Cát Hung của các hệ Sao: Phúc Đức, Nhị thập bát tú, Thủy pháp Trường sinh

Chuyên đề Cát Hung của các hệ Sao: Phúc Đức, Nhị thập bát tú, Thủy pháp Trường sinh

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

Chuyên đề thứ hai

Nhà trạch Khảm hay còn gọi là nhà hướng Bắc

* Nhà trạch Tý thuộc Khảm trạch, khi phối hợp hướng Tý với các mệnh cung tức là phối hợp hướng Khảm với các mệnh cung.

– Hướng Khảm Phối hợp với người mệnh Tốn, được Sinh khí sao Tham lang Mộc là rất tốt.Do hướng Khảm ngũ hành thuộc Thủy, người có mệnh Tốn có ngũ hành thuộc Mộc, được ngũ hành tương sinh. Ở đây là trường hợp sinh nhập ( hướng sinh cho mệnh chủ ) rất cát tường.

hình minh họa nhà hướng Khảm( Tý ở chính Bắc)

hình minh họa nhà hướng Khảm( Tý ở chính Bắc)

– Hướng Khảm phối hợp với người mệnh Cấn, bị Ngũ quỷ thuộc sao Liêm trinh Hỏa tinh là sao xấu.

– Hướng Khảm phối hợp với người mệnh Ly, được Phúc đức thuộc  sao Vũ khúc Kim tinh là rất tốt.

– Hướng Khảm phối hợp với người mệnh Càn, bị Lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là sao xấu.

– Hướng Khảm phối hợp với người mệnh Chấn, được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là sao tốt.

– Hướng Khảm phối hợp với người mệnh Khôn, bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Kim tinh là sao xấu.

– Hướng Khảm phối hợp với người mệnh Đoài, bị Họa hại thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh là sao xấu.

– Hướng Khảm phối hợp với người mệnh Khảm, được Phục vị thuộc sao Phục Bật Thủy tinh là tốt.

Tốt hay xấu tùy theo theo tính chất của các sao.( xem phần bài viết về tính chất tốt xấu của các sao trong Bát san và Cửu tinh).

* Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ sao Phúc đức.

Hình minh họa khảm trạch và vòng sao Phúc đức

Hình minh họa khảm trạch và vòng sao Phúc đức

– Cửa chính giữa hướng Tý phương vị Tý được Thân hôn là tốt.

– Cửa bên phải hướng Tý phương vị Cấn được Vượng tài là tốt.

– Cửa bên trái hướng Tý phương vị Càn được Vinh phú là tốt.

*Ảnh hưởng của các sao trong hệ Nhị thập bát tú.

– Cửa chính giữa bị sao Hư và sao Nữ là hai sao xấu quản. Đến các năm, tháng ,ngày giờ sao Nữ và sao Hư xuất hiện, thì cửa giữa sẽ bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Nữ và sao Hư.

– Cửa phía bên phải được sao Cơ và sao Đẩu là hai sao tốt quản. Đến các năm, tháng, ngày có sao Cơ và sao Đẩu xuất hiện, thì cửa bên phải được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Cơ và sao Đẩu.

– Cửa phía bên trái vừa được sao Bích tốt quản vừa bị sao KHuê xấu quản. Đến các năm, tháng, ngày xuất hiện sao Bích thì cửa trái được ảnh hưởng tốt của sao Bích. Đến các năm, tháng ngày sao Khuê xuất hiện thì cửa trái sẽ bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Khuê.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

* Ảnh hưởng của thủy pháp tràng sinh:

Trạch Tý điều kiện lập thủy pháp Trường sinh là : Thủy khẩu ở phương vị Thìn thì được sinh hướng và vượng hướng, ở phương vị  Sửu thì được tự sinh hướng và tự vượng hướng.

One Response

  1. tuan Tháng Mười Hai 12, 2017

Thêm bình luận