Cát hung của hệ sao Phúc đức, hệ Nhị thập bát tú, thủy pháp trường sinh

Nhà Trạch Cấn ( nhà hướng Đông Bắc )

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

* Phối hợp nhà hướng Cấn( Đông Bắc ) với các mệnh cung trong Bát trạch:

– Người có trạch mệnh thuộc Khôn ở nhà hướng Cấn được sinh khí thuộc sao Tham lang Mộc tinh là sao tốt. Nhưng Hướng Cấn ngũ hành thuộc Thổ bị sao Tham lang ngũ hành thuộc Mộc khắc. Do đó người có trạch mệnh thuộc Khôn không nên làm nhà ở hướng Cấn.

– Người có trạch mệnh thuộc Khảm ở nhà hướng Cấn bị Ngũ quỷ  thuộc sao Liêm trinh Hỏa tinh là sao xấu. Do vậy người cung Khảm không nên làm nhà ở hướng Cấn.

– Người có trạch mệnh thuộc Đoài ở nhà hướng Cấn được Phúc đức thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là sao tốt. Do đó người có trạch mệnh thuộc cung Đoài nên làm nhà ở hướng Cấn.

– Người có trạch mệnh thuộc Chấn ở nhà hướng Cấn bị Lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là sao xấu. Do đó người có trạch mệnh thuộc cung Chấn không nên làm nhà ở hướng Cấn.

– Người có trạch mệnh thuộc Ly ở nhà hướng Cấn bị Họa hại thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh là sao xấu. Do đó người có trạch mệnh thuộc cung Ly không nên là nhà ở hướng Cấn.

– Người có trạch mệnh thuộc Càn ở nhà hướng Cấn được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là sao tốt. Do đó người có trạch mệnh thuộc cung Càn nên làm nhà ở hướng Cấn.

– Người có trạch mệnh thuộc Tốn ở nhà hướng Cấn bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Kim tinh là sao rất xấu. Do đó người có trạch mệnh thuộc cung Tốn tuyệt đối không nên làm nhà ở hướng Cấn.

– Người có trạch mệnh thuộc Cấn ở nhà hướng Cấn được Phục vị thuộc sao Phụ Bật Thủ tinh là sao tốt. Do đó người có trạch mệnh thuộc cung Cấn nên làm nhà ở hướng Cấn.

Sự tốt xấu của nhà ở hoàn toàn tùy thuộc vào tính chất của các sao trong Bát san đã được trình bày ở những bài viết trước.

Hình minh họa nhà trạch Cấn

Hình minh họa nhà trạch Cấn

* Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ sao Phúc đức:

– Cửa chính giữa hướng Cấn, phương vị Cấn bị cung Bại tuyệt trong hệ sao Phúc đức là xấu.

– Cửa phía bên phải hướng Cấn, phương vị Mão bị cung Ôn hoàng trong hệ Phúc đức là xấu.

– Cửa phía bên trái hướng Cấn, phương vị Tý bị cung Xương dâm trong hệ Phúc đức là xấu.

Cả ba phương vị trên đều rơi vào cung xấu trong hệ Phúc đức, vì vậy nên mở duy nhất một cửa lớn, ở phía bên trái vào phương vị Sửu được cung Hoan lạc trong hệ sao Phúc đức là tốt.

+ Lưu ý: Nhà hướng Cấn tuyệt đối không được thiết kế cửa phía bên phải vào phương vị Giáp vì bị Hoàng tuyền rất hung hiểm.Cũng không được thiết kế cửa phía bên trái vào phương vị Quý, vì cũng bị Hoàng tuyền rất hung. Nếu mở cửa phụ hoặc cửa sổ ở phương vị Dần là bị Bát sát cũng rất hung hiểm.

Hình minh họa vòng sao Phúc đức nhà hướng Cấn( Đông bắc )

Hình minh họa vòng sao Phúc đức nhà hướng Cấn( Đông bắc )

* Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ Nhị thập bát tú:

– Cửa chính giữa được sao Đẩu và sao Cơ quản là hai sao tốt. Đến ngày tháng năm sao Đẩu và sao Cơ xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của hai sao đó.

– Cửa phía bên phải được sao Phòng là sao tốt quản và bị sao Đê là sao xấu quản. đến ngày tháng năm sao Phòng xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt của sao Phòng. Đến ngày tháng năm sao Đê xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Đê.

– Cửa phía bên trái bị sao Nguy và sao Hư là hai sao xấu quản. Đến ngày tháng năm hai sao này xuất hiện thì sẽ bị ảnh hưởng xấu của hai sao này.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

* Ảnh hưởng của Thủy pháp Trường sinh:

Nhà hướng Cấn Có thủy khẩu ở phương vị Tuất thì được Sinh hướng và Vượng hướng. Nếu có Thủy khẩu Ở phương vị Sửu thì được tự Sinh hướng và tự Vượng hướng.

Thêm bình luận