Cát hung của hệ sao Phúc đức, hệ Nhị thập bát tú, thủy pháp Trường sinh đến Bát trạch(tiếp theo)

Chia sẻ trên mạng xã hội

*Nhà trạch Tuất ( hướng Tuất ) thuộc trạch Càn

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

Nhà trạch Tuất thuộc hướng Càn ( Tây Bắc ) phối hợp với các mệnh cung:

Nhà hướng Tuất thuộc Trạch Càn khi phối hợp với hướng Càn được Phục vị được sao Phụ bật Thủy tinh là sao tốt ( xem thêm phần tính chất của các sao)

– Người mệnh Đoài được sinh khí thuộc sao Tham lang Mộc tinh là sao tốt , tuy nhiên người mệnh Đoài ngũ hành thuộc Kim khắc sao Tham lang ngũ hành thuộc Mộc nên không dùng được hướng này.

Hình minh họa cho Tuất trạch

Hình minh họa cho Tuất trạch

– Người mệnh Khôn được Phúc đức ( Diên niên ) thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là sao rất tốt.

– Người mệnh Khảm bị Lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là sao xấu.

– Người có mệnh Tốn ở nhà hướng Tuất bị Họa hại thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh thuộc sao xấu.

– Người có mệnh Cấn ở nhà hướng Tuất được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là sao tốt.

– Người có mệnh Ly ở nhà hướng Tuất bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Hỏa tinh là sao xấu.

* Cát hung đối với các phương vị của cửa trong hệ sao Phúc đức:

Hình minh họa hệ sao Phúc đức

Hình minh họa hệ sao Phúc đức

Cửa chính giữa hướng Tuất phương vị Tuất, trong hệ sao Phúc đức gặp Tố tụng là xấu. Cửa bên phải hướng Tuất vị Nhâm, trong vòng sao Phúc đức là Tự ải thuộc vị trí xấu. Cửa bên trái hướng Tuất vị Canh trong vòng sao Phúc đức là Ôn hoàng cũng thuộc vị trí xấu. Do vậy nhà có trạch Tuất nên làm nhà hai cửa, một cửa hướng Tuất vị Hợi được Quan quý, một cửa hướng Tuất vị Dậu được Tấn tài trong hệ sao Phúc đức là tốt.

* Cát hung đối với các phương vị cửa trong hệ Nhị thập bát tú:

– Nếu nhà mở ba cửa thì cửa giữa bị sao Khuê quản là sao xấu, cửa bên phải bị sao Nguy quản là sao xấu, cửa bên trái bị sao Mão quản cũng thuộc sao xấu.

– Nếu mở hai cửa thì cửa bên phải có vị Hợi, được sao Thất quản là sao tốt, cửa bên trái được sao Vị quản một phần, là sao tốt và sao Mão là sao xấu quản một phần. Những năm tháng ngày giờ có sao Thất xuất hiện thì cửa có vị Hợi được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Thất. Những năm tháng ngày giờ có sao Vị xuất hiện thì cửa bên trái vị Dậu được ảnh hưởng tốt của sao Vị. Những năm tháng ngày giờ có sao Mão xuất hiện thì cửa bên trái có vị Dậu bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Mão.

* Ảnh hưởng của thủy pháp Trường sinh đến các phương vị của cửa: 

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

Điều kiện để lập thủy pháp Trường sinh đối với trạch Tuất là có thủy khẩu tại Càn, Hợi thì sẽ được Mộ hướng. có thủy khẩu ở Nhâm, Tý, Khôn, Thân thì được dưỡng hướng.

* Lưu ý: Trong bài viết có những từ ngữ tương đối khó hiểu, đòi hỏi những ai muốn tham khảo tìm hiểu để thực hành cho đúng cần phải đọc tất cả các chuyên mục của phong thủy dịch lý từ đầu tới cuối mới có thể thông hiểu được những vấn đề trên. Riêng về phần cát hung của hệ Nhị thập bát tú phải biết sử dụng La Bàn phong thủy kết hợp với bảng biểu chi tiết về tọa độ của các vì tinh tú quản, cũng như thời gian các vì tinh tú xuất hiện. Những chuyên mục khó cần phải viết ở chuyên đề riêng chi tiết hơn. 

Thêm bình luận