Cát hung của hệ sao Phúc Đức, hệ Nhị Thập Bát Tú

Bài viết giải quyết vấn đề về cát hung của hệ sao Phúc Đức, hệ Nhị Thập Bát Tú, Thủy Pháp Trường sinh đến Bát trạch

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

Nhà trạch Càn hay còn gọi là nhà hướng càn(Tây Bắc).

– Trạch Càn(hướng Tây Bắc):Nếu nhà mở 3 cửa phía trước hướng về phía Tây bắc (Càn), thì cửa giữa chính hướng Càn- vị Càn, cửa bên phải hướng Càn vị Tý, cửa bên trái hướng Càn vị Dậu.

La bàn dành cho chủ nhà có mệnh Càn

La bàn dành cho chủ nhà có mệnh Càn

Phối hợp hướng Càn với các mệnh cung:

-Người mệnh Càn: Ở nhà hướng này được Phục vị thuộc sao Phụ bật Thủy tinh, sao tốt(tính chất tốt xấu của các sao đã trình bày ở những bài trước).

– Người mệnh Đoài: Ở nhà hướng này được Sinh khí thuộc sao Tham lang Mộc tinh là sao tốt . Nhưng người mệnh Đoài kỵ hướng này do hướng Càn thuộc Kim khắc sao Tham lang thuộc Mộc.

– Người mệnh Khôn:Ở nhà hướng này được sao Phúc đức thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là sao tốt.

– Người mệnh Khảm: Ở nhà hướng này thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là sao xấu.

– Người mệnh Tốn: Ở hướng nhà này gặp họa hại thuộc sao Lộc tồn thổ tinh là sao xấu.

– Người mệnh Cấn: Ở hướng nhà này được sao Thiên y thuộc cự môn thổ tinh là sao tốt.

– Người mệnh Ly: Ở hướng nhà này người mệnh Ly bị Tuyệt mạngthuộc sao Phá quân Kim tinh là sao rất xấu.

* Cát hung của hệ sao Phúc đức đến vị của các cửa trong nhà ở hướng Càn:

– Mọi người có Trạch mệnh khác nhau ở nhà hướng Càn được hệ sao Phúc đức chiếu như nhau: Cửa chính giữa được Quan tước, cửa bên phải được Vượng trang, cử bên trái được Tấn tài. Cả ba sao này đều thuộc sao tốt( xem phần tính chất các sao thuộc hệ sao Phúc đức ở bài trước).

* Cát hung của hệ sao Nhị thập bát tú (28 sao) đến vị của các cửa trong nhà ở hướng Càn:

–  Hệ sao Nhị thập bát tú đóng ở các vị trí trên La kinh( La bàn phong thủy) ở các tọa độ không đồng đều. Các vị của các cửa được một hoặc hai sao trong hệ Nhị thập bát tú quản, nên mỗi cửa đều chịu ảnh hưởng sự cát hung của những sao đó quản.

– Cửa chính giữa do sao Bích và sao khuê quản. Sao Bích thuộc sao tốt, sao Khuê thuộc sao xấu( xem tính chất lành dữ của các sao trong hệ Nhị thập bát tú ở bài viết trước ). Đến năm, tháng, ngày giờ Sao Bích xuất hiện thì cửa giữa được ảnh hưởng tốt. Đến năm tháng ngày giờ sao Khuê xuất hiện thì cửa giữa bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Khuê.

– Cửa bên phải có sao Nữ và sao Hư quản, cả hai sao này đều thuộc sao xấu. Đến ngày giờ tháng năm hai sao này xuất hiện thì cửa bên phải chịu ảnh hưởng xấu theo tính chất của hai sao này.

– Cửa bên trái do hai sao Mão và sao Vị quản. Sao Mão thuộc sao xấu, sao Vị là sao tốt. Đến năm tháng ngày giờ sao Mão xuất hiện thì cửa bên trái chịu ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Mão. Đến năm tháng ngày giờ sao Vị xuất hiện thì cửa bên trái được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Vị.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

* Ảnh hưởng của thủy pháp Trường sinh đến trạch càn (hướng Tây Bắc): Điều kiện để lập thủy pháp Trường sinh của trạch Càn là:Thủy khẩu( nơi có dòng nước chảy tới) ở phương Mùi (Tây nam) sẽ được sinh hướng và vượng hướng, ở Tuất(thuộc hướng Tây bắc)được tự vượng hướng và tự sinh hướng.

Hình ảnh minh họa cho nhà ở hướng Tây Bắc của người mệnh Càn

Hình ảnh minh họa cho nhà ở hướng Tây Bắc của người mệnh Càn

* Lưu ý: Riêng phần Nhị thập bát tú( 28 vì tinh tú )phải biết xem La kinh( La bàn phong thủy)mới hiểu và thực hành được. Phần thủy pháp Trường sinh còn khó hơn vì phải biết tìm Long mạch từ phương nào tới.Theo thông lệ từ xưa đến nay nếu chưa hiểu hai lĩnh vực trên, thì chỉ cần thực hành tốt việc tìm hướng nhà và thiết kế các vị của cửa theo hệ sao Phúc đức là được.Ở cửa trước nếu có một cửa thì áp dụng phần cửa chính, nếu có cửa phụ của một bên hoặc hai bên (phải và trái) thì thực hành như nội dung ở bên trên, nếu không có cửa phụ mà thiết kế cửa sổ ở hai bên cũng được coi như cửa phụ và thực hành như những nội dung ở trên.

Thêm bình luận