Cát hung của hệ sao Phúc đức, Nhị thập bát tú, thủy pháp Trường sinh

Chia sẻ trên mạng xã hội

Cát hung của hệ sao Phúc đức,Nhị thập bát tú, thủy pháp Trường sinh đến Bát trạch (Tiếp)

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

Nhà hướng Dần thuộc Cấn trạch ( Đông Bắc )

* Phối hợp hướng Dần với các mệnh cung trong Bát trạch:

– Người mệnh Khôn ở nhà hướng Dần Được Sinh khí thuộc sao Tham Lang Mộc tinh là rất tốt. Tuy nhiên do hướng Dần thuộc cung Cấn ngũ hành thuộc Thổ, bị sao Tham lang ngũ hành thuộc Mộc khắc. Nên người mệnh Khôn không được làm nhà hướng Dần.

– Người mệnh Khảm ở nhà hướng Dần bị Ngũ quỷ thuộc sao Liêm trinh Hỏa tinh là rất xấu.

– Người mệnh Đoài ở nhà hướng Dần được Phúc đức thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là sao tốt.

– Người mệnh Chấn ở nhà hướng Dần bị Lục sát thuộc sao Văn khúc thủy tinh là sao xấu.

– Người mệnh Ly ở nhà hướng Dần bị Họa hại thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh là sao xấu.

– Người mệnh Càn ở nhà hướng Dần được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là sao tốt.

– Người mệnh Tốn ở nhà hướng Dần bị Tuyệt mệnh thuộc sao Phá quân là sao xấu.

– Người mệnh Cấn  Ở nhà hướng Dần được Phục vị thuộc sao Phụ Bật Thủy tinh là sao tốt.

Hình minh họa cho phương vị Dần trong La Bàn phong thủy tiếng Việt

Hình minh họa cho phương vị Dần trong La Bàn phong thủy tiếng Việt

Tốt hay xấu tùy theo tính chất của các sao đã trình bày ở những bài trước. Gặp những sao tốt thì những người có trạch mệnh tương ứng nên làm nhà theo hướng tốt. Không nên làm nhà vào những hướng xấu của bản mệnh.

* Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ sao Phúc đức:

– Cửa chính giữa hướng Dần phương vị Dần được cung Vượng tài trong hệ Phúc đức là rất tốt.

– Cửa phía bên phải hướng Dần phương vị Ất được cung Tấn tài trong hệ Phúc đức là cung tốt.

– Cửa phía bên trái hướng Dần phương vị Quý được cung Thân hôn trong hệ Phúc đức là cung tốt.

* Cát hung đối với phương vị cửa trong hệ Nhị thập bát tú:

– Cửa chính giữa được sao Vĩ và một phần được sao Cơ là hai sao tốt quản. Ngày tháng năm sao Vĩ và sao Cơ xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của hai sao đó.

– Cửa bên phải bị sao Đê là sao xấu quản. Ngày tháng năm sao Để xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Đê.

– Cửa bên trái bị sao Ngưu và sao Nữ quản là hai sao xấu. Ngỳ tháng năm hai sao này xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của hai sao này.

* Thủy pháp Trường sinh :

Hình minh họa nhà ở hướng Dần thuộc Cấn trạch

Hình minh họa nhà ở hướng Dần thuộc Cấn trạch

– Nhà hướng dần mà có nước chảy ra ( Thủy khẩu ) ở phương Tuất thì lập được Thủy pháp Trường sinh. Thủy khẩu ở Tuất thì được Sinh hướng và Vượng hướng, ở Sửu thì được tự Sinh hướng và tự Vượng hướng.

Dương Hỏa Long cục – Sinh hướng.

– Long quản cục Bính long.

– Tam hợp cục: Dần Ngọ Tuất.

– Cục thế: Long bên trái thu toàn Thủy bên phải.

– Tọa sơn: Thân

– Hướng sinh thái: Trường sinh

– Hướng thiên bàn: Dần kiêm Giáp 3 phân.

– Bính long là Âm long, Dần hướng là Dương hướng.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

– Thu Đế Vượng Thủy từ Ngọ vào Minh đường trước nhà, thu Lâm quan Thủy từ phương Tỵ, thu Quan đới Thủy từ phương Thìn, thu Mộc dục Thủy từ phương Mão vào Minh đường.

Thủy khẩu chảy ra ở phương tuất là chính Mộ khố tiêu Thủy.

Thêm bình luận