Cát hung của hệ sao Phúc đức, hệ Nhị thập bát tú, thủy pháp Trường sinh đến Bát trạch(tiếp)

Nhà hướng Quý thuộc Khảm trạch (hướng Bắc)

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

* Phối hợp hướng Quý với các mệnh cung:Hướng Quý thuộc Khảm trạch nên khi phối hợp hướng quý với các mệnh cung cũng như phối hợp hướng Khảm với các mệnh cung. Tốt hay xấu tùy theo tinh chất của các sao trong hệ Phúc đức( xem phần tính chất của các sao trong hệ Phúc đức ở bài viết trước đây)

hình minh họa cho nhà hướng Quý

hình minh họa cho nhà hướng Quý

– Hướng Quý phối hợp với người mệnh Tốn được Sinh khí thuộc sao Tham lang là sao tốt, nên người mệnh Tốn ở nhà hướng Quý rất tốt.

– Hướng Quý phối hợp với người mệnh Ly được Phúc đức thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là sao tốt, do đó người mệnh Ly ở nhà hướng Quý rất tốt.

– Hướng Quý phối hợp với người mệnh Càn bị Lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là sao xấu. Do đó người mệnh Càn ở nhà hướng Quý không tốt.

– Hướng Quý phối hợp với người mệnh Chấn được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là sao tốt . Nên người mệnh Chấn ở nhà hướng Quý rất tốt.

– Hướng Quý phối hợp với người mệnh Khôn bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Kim tinh là sao xấu. Nên người mệnh Khôn ở nhà hướng Quý rất xấu.

– Hướng Quý phối hợp với người mệnh Cấn  bị Ngũ quỷ thuộc sao Liêm trinh Hỏa tinh là sao xấu. Nên người mệnh Cấn ở nhà hướng Quý rất xấu.

– Hướng Quý phối hợp với người mệnh Đoài  bị Họa hại thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh là sao xấu. Nên người mệnh Đoài ở nhà hướng Quý rất xấu.

– Hướng Quý phối hợp với người mệnh Khảm được Phục vị thuộc sao Phụ bật Thủy tinh là sao tốt. Do đó người mệnh Khảm ở nhà hướng Quý rất tốt.

* Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ Phúc đức:

Hình minh họa cho hệ sao Phúc đức

Hình minh họa cho hệ sao Phúc đức

-Thiết kế cửa chính giữa hướng Quý phương vị Quý được Hoan lạc là phương vị tốt.

– Thiết kế cửa phía bên phải hướng Quý phương vị Dần, được Phúc đức là phương vị rất tốt.

– Thiết kế cửa phía bên trái hướng Quý phương vị Hợi bị Thiếu vong là phương vị xấu.

* Cát hung của nhà hướng Quý trong hệ Nhị thập bát tú:

– Thiết kế cửa chính giữa bị sao Nữ và sao Nguy quản là hai sao xấu. Ngày tháng năm hai sao này xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của các sao đó.

– Thiết kế cửa bên phải được sao Vĩ và sao Cơ quản là hai sao tốt. Ngày tháng năm hai sao này xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt của hai sao đó.

– Thiết kế cửa bên trái được sao Thất quản là sao tốt. Ngày tháng năm sao Thất xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt của sao Thất.

* Thủy pháp Trường sinh của nhà hướng Quý:

– Nếu nhà hướng Quý mà có thủy khẩu chảy ra ở  phương Càn Hợi và Giáp Mão thì lập được thủy pháp Trường sinh là Dưỡng hướng; Thủy khẩu ở Nhâm Tý và Cấn Dần thì được Mộ hướng.

– Nhà hướng Quý thuộc Dương Hỏa long cục- Dưỡng hướng; Bính long quản cục.

– Tam hợp cục: Dần-Ngọ-Tuất; Cục thế: Long bên trái thu toàn thủy bên phải.

– Tọa sơn: Mùi; Hướng sinh thái: Dưỡng; Hướng thiên bàn: Quý kiêm Tý 3 phân để nghênh đón Lộc( Quý có lộc tại Tý ).

– Bính long thuộc Âm long, Quý hướng là Dương hướng. Âm long lập Dương hướng là thuận Âm Dương rất tốt.

– Thu nước Đế vượng ở Bính Ngọ chảy vào trước nhà, rồi thu Lâm quan Thủy từ Tốn Tỵ, thu Mộc dục Thủy từ Giáp Mão và thu Trường sinh Thủy từ Cấn Dần.

– Không nên thu Quan đới Thủy từ Ất Thìn vì hướng Quý thuộc Khảm, Khảm bị Thìn sát nên hướng Quý thu Thìn Thủy là bị Bát sát.

– Thủy khẩu chảy đi ở Càn Hợi là cung Tuyệt thuộc Tuyệt khố tiêu thủy là tốt.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

* Lưu ý: Phần cát hung của Thủy pháp Trường sinh này sẽ được giải thích kỹ hơn ở các chuyên mục sau này thuộc phần Huyệt vị, phân kim. Ở bài viết này có thêm từ Bát Sát, hiểu nôm na là 8 sát. Các tính chất của Bát sát và Hoàng tuyền cũng sẽ được trình bày chi tiết ở một bài viết khác sau này. Bởi vì đây là những phần khó hiểu và phức tạp hơn rất nhiều. Ở đây chỉ cần hiểu đơn giản như vậy và thực hành đúng là được.

 

Thêm bình luận