Tính chất cát hung của Bát San và Cửu Tinh (phần cuối)

Phần thứ Bảy

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

Tuyệt mệnh thuộc sao Phá quân(Kim tinh)

Những người ở nhà hướng này rất xấu, Gia nghiệp suy bại, bệnh tật liên miên, gia đình ly tán, thị phi kiện tụng,nhân khẩu khó phát triển, mọi sự bất lợi, khó thành công trong sự sự nghiệp.

Nhưng nếu hướng nhà có hành Hỏa sẽ khắc được sao Phá quân( Kim ) Tai họa sẽ giảm dần theo năm tháng.

Bát quái và 24 sơn hướng Tây tứ trạch

Bát quái và 24 sơn hướng Tây tứ trạch

– Sao Phá quân ( Kim ) nhập cung Mộc, nghĩa là người mệnh Đoài ở nhà hướng Chấn, hoặc người mệnh Cấn ở nhà hướng Tốn là bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân. Vì hướng nhà khắc mệnh cung, sao có hành Kim cũng khắc hướng nhà có hành Mộc, nên hướng này rất xấu.(Không nên làm nhà ở hướng này). Thường ứng nghiệm vào những năm, Tỵ, Dậu, Sửu.

– Sao Phá quân ( Kim ) nhập cung Thủy, Tức là người mệnh Khôn ở nhà hướng Khảm, Là bị Tuyệt mệnh thuộc sao Phá quân Kim tinh, ở đây mệnh Thổ khắc hướng Thủy, Phá quân là hung tinh hạng nặng, lại gặp hướng nhà tương sinh nên hung tinh tác họa càng mạnh thêm, tai họa liên miên, bệnh nan y phát sinh, sự nghiệp trắc trở khó thành, gia tài hao tán, khó tránh tai họa rủi ro, bôn ba vất vả. Ứng nghiệm vào những năm Tỵ, Dậu, Sửu.

– Sao Phá quân (Kim) nhập cung Hỏa, nghĩa là người mệnh Càn ở nhà hướng Ly là bị tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Kim tinh. Ở đây hướng Hỏa khắc mệnh Kim, đồng thời hướng Hỏa cũng khắc sao( Kim) Tuy rất xấu, nhưng do sao Phá quân là hung tinh bị hướng nhà tương khắc làm cho hung tinh bị giảm hiệu lực tác họa vì vậy tai họa sẽ giảm dần theo năm tháng. Ứng nghiệm vào những năm Tỵ, Dậu, Sửu.

– Sao Phá quân ( Kim ) nhập cung Thổ, nghĩa là, người mệnh Tốn ở nhà hướng Cấn, hoặc người mệnh Khảm ở nhà hướng Khôn là bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Kim tinh. Ở đây hướng nhà khắc mệnh cung nên rất xấu. phá quân thuộc hung tinh hạng nặng, lại được hướng nhà tương sinh trợ lực, do đó tác họa càng mạnh. Gia đình ly tán, gia nghiệp suy bại, sự nghiệp khó thành bệnh tật phát sinh, tai họa liên miên.Ứng nghiệm vào những năm Tỵ, Dậu, Sửu.

– Sao Phá quân( Kim ) nhập cung Kim, nghĩa là người mệnh Ly ở nhà hướng Càn, hoặc người mệnh Chấn ở nhà hướng Đoài là bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Kim tinh. Do sao và hướng tỷ hòa nên không có gì ngăn cản được tác hại của sao Phá quân.Gia nghiệp suy bại, sự nghiệp khó thành, bệnh tật phát sinh, kinh tế khó khăn, gia đạo bất an. Ứng nghiệm vào những năm Tỵ, Dậu, Sửu.

Phần thứ Tám

Phục vị thuộc sao Phụ Bật Thủy tinh

Những người ở nhà hướng này rất tốt, thuộc trung phú, trung thọ, con cháu phát triển tốt nam nhiều hơn nữ, gia đình an khang.

Nhưng nếu sao Phụ Bật ( Thủy tinh ) nếu nhập các cung( Hướng nhà) tương khắc như Thổ và Hỏa sẽ biến cát thành hung, vì thế trong trường hợp này nên tránh.

Bát quái và 24 sơn hướng đông tứ trạch

Bát quái và 24 sơn hướng đông tứ trạch

– Sao Phụ bật( Thủy ) nhập cung Kim, nghĩa là người mệnh Đoài ở nhà hướng Đoài, hoặc người mệnh Càn ở nhà hướng Càn là được Phục  vị thuộc sao Phụ Bật Thủy tinh. Mệnh và hướng nhà tỷ hòa, hướng tương sinh Sao. Con cháu thành danh, con trưởng tài năng phát triển tốt, gia đình hưng long, thịnh vượng. Ứng nghiệm vào những năm Hợi, Mão, Mùi.

– Sao Phụ Bật ( Thủy ) nhập cung Thủy , nghĩa là người mệnh Khảm ở nhà hướng Khảm, thì được Phục vị thuộc sao Phụ Bật Thủy tinh. do mệnh và hướng tỷ hòa, sao và hướng cũng tỷ hòa, nên gia đình hưng vượng, sự nghiệp phát triển tốt, con cháu thông minh tuấn tú, gia đạo an khang thịnh vượng. Ứng nghiệm vào những năm Hợi, mão, Mùi.

– Sao Phụ Bật ( Thủy) nhập cung Thổ, tức là người mệnh Khôn ở nhà hướng khôn, hoặc người mệnh Cấn ở nhà hướng Cấn là được phục vì thuộc sao phụ bật thủy tinh.  Ở đây mệnh và hướng tỷ hòa, nhưng hướng khắc Sao( Thủy khắc Thổ ). Phụ bật là kiết tinh, nhưng do tương khắc với hướng nên gây ra tai họa. Vì vậy không được ở hướng này(đối với người mệnh Khôn và mệnh Cấn). Mọi người khi tham khảo cần lưu ý điều này, vì thông thường cứ nghĩ sao phụ bật là tốt nên áp dụng , do đó hiệu quả không được như ý, từ ngộ nhận sẽ dẫn đến hiểu lầm về tác dụng của Phong thủy và việc áp dụng thuật phong thủy vào cuộc sống không được hiệu nghiệm.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

– Sao Phụ Bật ( Thủy) nhập cung Mộc, nghĩa là người mệnh Tốn ở nhà hướng Tốn, hoặc người mệnh Chấn ở nhà hướng Chấn là được phục vị thuộc sao Phụ Bật thủy tinh. Ở đây mệnh và hướng tỷ hòa,Sao và hướng tương sinh.Do vậy Gia sản tăng tiến, có chức có quyền, con cháu thông minh. Âm Thủy sinh dương Mộc ( chấn) lợi cho nam và lợi cho trưởng nam . Âm Thủy sinh dương mộc ( tốn) âm thịnh dương suy, lợi cho nữ và lợi cho trưởng nữ.

– Sao Phụ Bật ( Thủy ) nhập cung Hỏa, nghĩa là người mệnh Ly ở nhà hướng Ly(Hỏa) là được Phục vị thuộc sao phụ bật thủy tinh. Ở đây mệnh và hướng tỷ hòa. Nhưng sao(Thủy) khắc cung Hỏa nên cát biến thành hung. Ly là trung nữ nên hại cho trung nữ nhiều hơn. Vì vậy người mệnh Ly tốt nhất không nên ở nhà hướng Ly.

Tây tứ trạch

Tây tứ trạch

Thêm bình luận