Ứng nghiệm cát hung của dương trạch trong thuật phong thủy( tiếp theo)

Chuyên đề thứ Ba: Cổng Càn( Tây Bắc )phòng chủ Cấn( Đông Bắc )

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

“Trời trên núi, gia cảnh giàu sang”: Cổng Càn phòng chủ Cấn phối hợp với nhau, Càn đại diện cho trời, Cấn thể hiện là núi, nên có câu” trời trên núi”. Càn- Cấn kết hợp lại thuộc sao Thiên y-Cự môn Thổ , chủ về tiền tài phú quý, nên sách viết” gia cảnh giàu sang”.

* Càn phối hợp với Cấn thuộc nhà Thiên y

hình minh họa cho cổng Càn, phòng chủ Cấn

hình minh họa cho cổng Càn, phòng chủ Cấn

– Nhà có cổng Càn phòng chủ Cấn phối hợp với nhau thuộc dạng nhà Thiên y. Thiên y là phúc thần trạch, Thiên y thuộc Cự môn Thổ tinh là sao tốt, chủ về gia cảnh giàu sang phú quý.

– Sao Thiên y là sao tốt, chủ về người trong nhà có lòng từ bi, thích làm việc thiện. Ban đầu ở nhà này chủ về phú quý, nhân khẩu vượng, con cháu sống có nhân nghĩa.

– Nhưng do Càn- Cấn là hai quẻ thuộc Dương, thuần dương không biến hóa được. Dương thịnh Âm suy,ở lâu trong nhà này vợ và con chịu nhiều thương tổn.

* Cổng Càn( Tây Bắc ) phòng chủ Cấn ( Đông Bắc ) phối hợp với 8 bếp.

– Bếp Khảm( Bắc ): Cổng Càn thộc Kim, bếp Khảm thuộc Thủy, cổng-bếp tương sinh là tốt theo ngũ hành nhưng lại là bếp Lục sát. Phòng chủ Cấn-bếp Khảm , phòng chủ thuộc Thổ bếp Khảm thuộc thủy ngũ hành tương khắc, thuộc khắc xuất, thuộc bếp Ngũ quỷ. Cả hai dạng bếp này đều xấu. Chủ về bệnh tim, bệnh đường tiêu hóa, thần kinh và cơ thể suy nhược.

– Bếp Cấn( Đông Bắc): Cổng Càn bếp Cấn kết hợp ngũ hành tương sinh, là bếp Thiên y, bếp tốt. Phòng chủ Cấn bếp Cấn chủ-bếp tỷ hòa là bếp Phục vị cũng là bếp tốt.Cả hai đều thuộc bếp tốt. Nhưng do Càn-Cấn là hai quẻ thuộc Dương. Chủ về điền sản thịnh vượng, vợ và con gái bị thương tổn, thuần Dương không thể sinh hóa,ở lâu không có lợi.

-Bếp Chấn( Đông): Cổng Càn thuộc Kim, bếp Chấn thuộc Mộc cổng và bếp tương khắc nên là bếp Ngũ quỷ, bếp xấu. Phòng chủ Cấn thuộc Thổ, bếp Chấn thuộc mộc , phòng chủ và bếp tương khắc là bếp Lục sát cũng là bếp xấu. Chủ về nhiều bệnh tật, đường con cái hiếm muộn( nhất là con trai ), thường mắc các chứng bệnh về gan, bệnh phù, cơ thể suy nhược, bệnh về tỳ vị.

-Bếp Tốn( Đông Nam ): Cổng Càn( Kim), bếp Tốn( Mộc ) ngũ hành tương khắc là bếp Họa hại, bếp xấu. Phòng chủ Cấn thuộc Thổ, bếp Tốn thuộc mộc, ngũ hành tương khắc là bếp Tuyệt mệnh là bếp xấu. Cả hai loại bếp này đều xấu. Chủ về khắc vợ và thương tổn đến con trai, thường phát sinh các bệnh về gân cốt, cơ thể suy nhược, huyết áp cao, bệnh về gan mật.

– Bếp Ly( Nam ): Cổng Càn( Kim ), bếp Ly( Hỏa ) ngũ hành tương khắc là bếp Tuyệt mệnh, bếp xấu. Phòng chủ Cấn thuộc Thổ, bếp Ly thuộc Hỏa ngũ hành tương sinh nhưng là bếp Họa hại cũng là dạng bếp xấu. Chủ về mắc các chứng bệnh thần kinh suy nhược, bệnh về mắt, bất lợi cho gia chủ, người lớn trong nhà.

– bếp Khôn( Tây Nam: Cổng Càn thuộc Kim, bếp Khôn thuộc Thổ là bếp Diên niên là bếp tốt. Phòng chủ Cấn thuộc Thổ, bếp Khôn ngũ hành thuộc Thổ là bếp sinh khí, bếp tốt.Cả hai dạng bếp này đều là dạng bếp tốt. Chủ về gia đình hưng vượng, phú quý, đại cát đại lợi.

– Bếp Đoài( Tây ): Cổng Càn thuộc Kim, bếp Đoài thuộc Kim ngũ hành tỷ hòa là bếp Sinh khí, bếp tốt. Phòng chủ Cấn ngũ hành thuộc Thổ, bếp Đoài thuộc Kim ngũ hành tương sinh. Cả hai dạng bếp này đều là bếp tốt. Chủ về mọi sự tốt lành như ý, an khang thịnh vượng, phú quý dài lâu, trường thọ.

– Bếp Càn( Tây Bắc ): Cổng Càn thuộc Kim, bếp Càn thuộc kim ngũ hành tỷ hòa là bếp Phục vị, bếp tốt. Phòng chủ Cấn ngũ hành thuộc Thổ, bếp Càn thuộc Kim ngũ hành tương sinh là bếp Thiên y, bếp tốt. Chủ về những năm đầu phú quý đều vượng phát. Nhưng do quẻ Càn và quẻ Cấn đều thuộc quẻ Dương , thuần dương không thể sinh hóa, đây thuộc quẻ tam Dương, nên dương quá thịnh tất Âm phải suy, ở lâu không có lợi cho vợ con, thậm chí trong nhà không sinh được con trai, thiếu người nối dõi.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

hình minh họa cho tám bếp

hình minh họa cho tám bếp

* Kết luận.

Khi thiết kế nhà ở có cổng ở phương Càn, kết hợp với phòng chủ Cấn tức là nhà hướng Cấn hoặc gia chủ thuộc trạch Cấn thuộc nhà Thiên y , Thiên y thể hiện chủ yếu về sức khỏe. Khi phối hợp với 8 bếp, có 2 bếp tốt đó là bếp Khôn và bếp Đoài, có 2 bếp nửa tốt nửa xấu đó là bếp Cấn và bếp Càn, hai bếp này thuộc về Tây tứ trạch cùng với cổng Càn, vốn là bếp tốt. Nhưng do thuần Dương tức là cổng chính, phòng chủ và bếp đều là Dương không có Âm dẫn đến thương tổn cho vợ và con cái, được coi là dạng bếp nửa cát nửa hung. Còn lại 4 bếp là các bếp: Bếp Khảm, bếp Chấn, bếp Tốn và bếp Ly đều thuộc bếp xấu.

Thêm bình luận