Ứng nghiệm Dương trạch, cổng Càn phòng chủ Đoài phối hợp với 8 bếp

Nhà ở có cổng Càn ( Tây Bắc ) phòng chủ Đoài ( Tây )

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

” Trời ban nhiều tiền của, nhưng dâm loạn”: Quẻ Càn phối hợp với quẻ Đoài là sao Sinh khí. Càn đại diện cho trời, Đoài đại diện cho ao hồ đầm,Sinh Khí chủ về tài vận, nên trong sách viết”trời ban nhiều tiền của”. Sao Sinh khí Tham lang ngũ hành thuộc Mộc, cổng Càn và phòng chủ Đoài ngũ hành đều thuộc Kim, Kim khắc Mộc ở đây là cung khắc sao, nên chủ về dâm loạn.

* Nhà có cổng Càn phòng chủ Đoài thuộc nhà Sinh Khí:

hình minh họa nhà cổng Càn, phòng chủ Đoài

hình minh họa nhà cổng Càn, phòng chủ Đoài

Nhà có cổng Càn kết hợp với phòng chủ Đoài là nhà Sinh khí, Càn đại diện cho cha, cho chủ nhà, Đoài đại diện cho thiếu nữ, nghĩa là trong nhà chồng già vợ trẻ. Chủ những năm đầu phát phú quý, nhân khẩu đông, tuổi thọ cao. Nhưng ở lâu người chồng có thể lấy thêm vợ mới. Bởi sao Sinh khí Tham lang Mộc tinh bị cổng Càn và phòng chủ Đoài ngũ hành đều thuộc Kim tương khắc. Ở lâu trong nhà sẽ phát sinh những việc xấu. Nên nhà Sinh khí này chỉ được tiểu cát.

* Nhà ở có cổng Càn phòng chủ Đoài phối hợp với 8 bếp:

– Bếp Khảm: Cổng Càn bếp Khảm là bếp Lục sát thuộc bếp xấu. Phòng chủ Đoài bếp Khảm là bếp Họa hại là bếp xấu. Bếp Khảm ngũ hành thuộc Thủy, cổng Càn ngũ hành thuộc Kim, Kim sinh Thủy được luận là cát. Nhưng Kim của cổng và Phòng chủ bị Thủy của bếp Khảm tiết mất sinh khí. Nghĩa là bị sinh xuất, nên từ cát chuyển thành hung. Chủ về tán tài tuyệt tự, khắc vợ, dâm đãng, gia tài dần cạn kiệt, vợ con bị tổn thương.

– Bếp Cấn: Cổng Càn Bếp Cấn là bếp Thiên y thuộc bếp tốt. Phòng chủ Đoài bếp Cấn là bếp Diên niên thuộc bếp tốt.Do vậy tổ hợp cổng Càn phòng chủ Đoài bếp Cấn là nhà, bếp đại cát.

– Bếp Chấn: Cổng Càn bếp Chấn là bếp Ngũ quỷ thuộc bếp đại hung. Phòng chủ Đoài bếp Chấn là bếp Tuyệt mệnh cũng là bếp đại hung. Do đó nhà có cổng Càn phòng chủ Đoài bếp chấn là nhà và bếp Đại hung.

– Bếp Tốn: Cổng Càn bếp Tốn là bếp Họa hại thuộc bếp xấu. Phòng chủ Đoài bếp Tốn là bếp Lục sát thuộc bếp xấu. Tốn đại diện cho trưởng nữ, cũng đại diện cho chân tay, gân cốt. Nên chủ về việc gây thương tổn cho nữ, mắc các chứng bệnh về sinh đẻ khó, chân tay nhức mỏi.

– Bếp Ly: Cổng Càn bếp ly là bếp Tuyệt mệnh thuộc bếp đại hung. Phòng chủ Đoài bếp Ly là bếp Ngũ quỷ cũng thuộc bếp đại hung. Bếp Ly ngũ hành thuộc Hỏa, cổng Càn và phòng chủ Đoài ngũ hành đều thuộc Kim. Hỏa khắc Kim, do đó bếp tuyệt mệnh và bếp Ngũ quỷ đều là bếp đại hung. Chủ về nam nữ đoản mệnh, gia tài cạn kiệt, sinh ly tử biệt là dạng nhà và bếp đại hung.

– Bếp Khôn: Cổng Càn bếp Khôn là bếp Diên niên thuộc bếp tốt. Phòng chủ Đoài bếp Khôn là bếp Thiên y thuộc bếp tốt.Do đó tổ hợp cổng Càn phòng chủ Đoài bếp Khôn là bếp đại cát.

– Bếp Đoài: Cổng Càn bếp Đoài là bếp Sinh khí thuộc bếp tốt. Phòng chủ Đoài bếp Đoài là bếp phục vị thuộc bếp tốt. Cổng Càn, phòng chủ Đoài, bếp Đoài ngũ hành đều thuộc Kim, Kim-Kim tỷ hòa, nên bếp Đoài là bếp tốt trung bình.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

– Bếp Càn: Cổng Càn bếp Càn là bếp Phục vị là bếp tốt. Phòng chủ Đoài bếp Càn là bếp Sinh khí Là bếp tốt. Nhưng do quẻ Càn  thuộc Dương, quẻ Đoài thuộc Âm, hai Dương một Âm, Dương nhiều Âm ít. Nên chủ về tổn thương phụ nữ. Vì vậy bếp Càn chỉ là bếp tiểu cát.

Hình minh họa cho 8 phương vị bếp

Hình minh họa cho 8 phương vị bếp

* Kết luận: Khi thiết kế nhà ở có cổng ở phương vị Càn, phòng chủ ở phương vị Đoài, phối hợp với 8 phương vị của bếp, có 4 bếp tốt và 4 bếp xấu. Trong đó 4 bếp cát đều thuộc về bếp Tây tứ, 4 bếp hung đều thuộc về bếp Đông tứ. Trong số 4 bếp cát, bếp tốt nhất là bếp Cấn và bếp Khôn, bếp tốt trung bình là bếp Đoài, bếp tốt sau cùng là bếp Càn. Trong 4 bếp xấu, bếp xấu nhất là bếp Chấn và bếp Tốn, bếp Khảm và bếp ly cũng thuộc bếp xấu nhưng đỡ xấu hơn bếp Chấn và bếp Ly.

Thêm bình luận