Ứng nghiệm Dương trạch, cổng Càn phòng chủ Khôn

Nhà ở có cổng tại Càn( Tây Bắc ) phòng chủ Khôn( Tây Nam )

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

*” Cổng trời tới đất chủ về vinh hoa”: Cổng Càn và phòng chủ Khôn phối hợp với nhau là nhà Diên niên. Càn đại diện cho trời, Khôn đại diện cho đất. Do đó sách nói:” Cổng trời tới đất chủ chủ vinh hoa”. Sao Diên niên là sao tốt thứ hai trong tám sao, chủ về vinh hoa phú quý, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý.

* Nhà cổng Càn phòng chủ Khôn thuộc nhà Diên niên:Quẻ Càn và quẻ Khôn kết hợp với nhau là sao Diên niên, nên nhà có cổng Càn và phòng chủ Khôn kết hợp với nhau là nhà Diên niên. Cổng Càn ngũ hành thuộc kim, phòng chủ Khôn ngũ hành thuộc Thổ, Thổ sinh Kim. Càn là cha Khôn là mẹ. Do đó là cảnh vợ chồng chính phối. Mặt khác sao Diên niên Vũ khúc thuộc Kim, phòng chủ Khôn thuộc Thổ tức là cung và sao tương sinh. Chủ về phú quý song toàn, gia đình hòa thuận vui vẻ, con cháu thảo hiền, sống trường thọ.

Hình minh họa cổng Càn phòng chủ Khôn

Hình minh họa cổng Càn phòng chủ Khôn

* Cổng Càn phòng chủ Khôn kết hợp với 8 bếp:

– Bếp Khảm: Cổng Càn bếp Khảm là bếp Lục sát thuộc bếp xấu. Phòng chủ Khôn bếp khảm là bếp tuyệt mệnh. Bếp Khảm ngũ hành thuộc Thủy, phòng chủ khôn ngũ hành thuộc Thổ, Thổ khắc thủy. Khảm đại diện cho trung nam, vì vậy trung nam bị đoản thọ, Khôn đại diện cho bụng, nên người trong nhà thường mắc các chứng bệnh đau bụng. Do vậy bếp Khảm là bếp xấu.

– Bếp Cấn: Cổng Càn bếp Cấn là bếp Thiên y Thuộc bếp tốt. Phòng chủ Khôn bếp Cấn là bếp Sinh khí, thuộc bếp tốt. Thiên y và sinh khí là hai sao tốt. Chủ về người trong nhà thích làm việc thiện, gia đạo cát tường, do vậy đây là bếp tốt.

bếp Chấn: Cổng Càn bếp Chấn là bếp Ngũ quỷ thuộc bếp xấu. Phòng chủ Khôn bếp Chấn là bếp Họa hại. Bếp Chấn ngũ hành thuộc Mộc, phòng chủ Khôn ngũ hành thuộc Thổ, Bếp khắc phòng chủ nên là bếp đại hung.

– Bếp Tốn: Cổng Càn bếp Tốn là bếp Họa hại thuộc bếp xấu. Phòng chủ Khôn bếp Tốn là bếp Ngũ quỷ thuộc bếp xấu. Bếp Tốn ngũ hành thuộc Mộc, cổng Càn ngũ hành thuộc kim, Kim khắc Mộc là điều xấu thứ nhất. Bếp tốn thuộc mộc, phòng chủ thuộc Thổ, Mộc khắc thổ,bếp khắc phòng chủ là điều xấu thứ hai. Chủ về người trong nhà đoản thọ.

– Bếp Ly: Cổng Càn bếp Ly là bếp Tuyệt mệnh là bếp xấu. Phòng chủ Khôn bếp Ly là bếp là bếp Lục sát thuộc bếp xấu. bếp Ly ngũ hành thuộc Hỏa, cổng Càn ngũ hành thuộc Kim. Bếp khắc cổng do đó bếp ly là bếp đại hung.

– Bếp Đoài: Cổng Càn bếp Đoài là bếp Sinh khí thuộc bếp tốt. Phòng chủ Khôn bếp Đoài là bếp Thiên y là bếp tốt. Giữa cổng, phòng chủ và bếp đều là quan hệ tương sinh nên bếp Đoài là bếp đại cát.

– bếp Khôn: Cổng Càn bếp Khôn là bếp Diên niên thuộc bếp tốt. Phòng chủ khôn bếp khôn là bếp phục vị. Bếp Diên niên và bếp phục vị là hai dạng bếp tốt, do đó tổ hợp nhà có cổng Càn phòng chủ khôn, bếp khôn thuộc bếp đại cát đại lợi.

-Bếp Càn: Cổng Càn bếp Càn là bếp Phục vị thuộc bếp tốt. Phòng chủ Khôn bếp Càn là bếp Diên niên là bếp tốt. Tổ hợp cổng Càn phòng chủ Khôn bếp Càn cũng thuộc tổ hợp tương sinh, tương hòa nên là bếp tốt.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

hình minh họa cho 8 bếp

hình minh họa cho 8 bếp

* Kết luận

Nhà do cổng Càn và phòng chủ Khôn phối hợp với nhau là nhà Diên niên. Do cổng Càn ngũ hành thuộc Kim, phòng chủ Khôn ngũ hành thuộc Thổ là mối quan hệ tương sinh( Thổ sinh Kim ).Khi phối hợp với phương vị của 8 bếp, trong đó có bốn bếp tốt và bốn bếp xấu. Bốn bếp tốt đều là bếp thuộc Tây tứ, bốn bếp xấu đều là bếp thuộc Đông tứ.Vì vậy khi thiết kế Nhà ở hướng Khôn hoặc người trạch mệnh thuộc cung Khôn mà vị trí cổng đặt tại phương vị Càn thì nên thiết kế nhà bếp vào các phương vị thuộc Tây tứ trạch đó là các phương vị: Cấn,Khôn, Đoài, Càn, hướng của bếp nấu cũng chọn các hướng lành trên là tổ hợp cổng, phòng chủ, bếp đúng theo nguyên lý của phong thủy.

Thêm bình luận