Bố Trận Kinh Điển Ngũ Quỷ Vận Tài Tăng Tài Lộc Trong Phong Thủy

Phong thủy chỉ là một phần của cuộc sống, nguyên tắc của tôi chính là tiên tích đức, hậu tầm long. Ý nghĩa chính là các bạn hãy tích đức rồi mới nghĩ tới chuyện phong thủy. Nếu đức không có thì dù nhà bạn đẹp thì chưa chắc đã giàu được và ngược lại nếu người có công đức lực nhiều thì dù có ở vị trí xấu phạm phong thủy thì vẫn phát tài được. Trong cuộc sống tiền tài chỉ là vật ngoài thân chỉ có công đức lực và nghiệp lực mới đi theo chúng ta từ kiếp này tới kiếp khác. Ngũ quỷ vận tài cũng có điều tốt và điều xấu, chính vì vậy nếu bạn phát chính niệm thì sẽ nhận điều tốt và ngược lại nếu bạn phát ác niệm thì sẽ nhận lấy điều xấu trong cuộc sống.

Trong bố trận này chúng tôi chỉ gửi tới các bạn tham khảo nếu nhà bạn nằm trong thế Ngũ Quỷ thì chúng ta có thể vận dụng thôi nhé.

Nguyên lí bố trận Ngũ Quỷ Vận Tài được dựa trên cơ sở lí luận là Bát Vận (2004-2023)

La bàn phong thủy có 24 sơn hướng thời kì Bát vận (2004-2023), nhìn vào la bàn các bạn sẽ có:

  • 6 hướng cát là vùng màu sẫm gọi là “đáo sơn đáo hướng” (đinh tài đều vượng)
  • 6 hướng song tinh đáo hướng
  • Song tinh đáo tọa – Tiền lắm bệnh nhiều
  • Song tinh đáo hướng – Khỏe mạnh nhưng phá tài
  • Ngược sơn ngược hướng – Cung xấu – Đinh tài đều bại
Các hướng nhà trong bát vận 2004-2023
Các hướng nhà trong bát vận 2004-2023

Ngũ Thổ chủ hung sát của sao Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc Thổ. Ngũ Thổ bát Thủy Linh đường là một bố trận kinh điển trong phong thủy còn gọi là “Ngũ Quỷ Vận Tài“, lợi dụng Ngũ Hoàng sát kiếm tiền. Ngũ Hoàng sát là sao hung, các nhà phong thủy lấy “độc trị độc” thiết kế bố cục phong thủy để tăng tài lộc.

Linh đường là vị trí của Linh Thần, trong phong thủy học sao Bát Bạch số 8 bay vào phương vị cung Cấn Đông Bắc. Điều đó có nghĩa là phương vị Chính Thần ở Đông Bắc (vì thế ở Đông Bắc nên có núi, đồi, nhà cao vì Chính Thần kiến sơn đại cát lợi)

Linh Thần trong Bát Vận (2004-2023) ở phía Tây Nam ngôi nhà, vì vậy ở Tây Nam nhà nên có nước, dòng sông, bể nước, vì Linh Thần kiến thủy đại cát lợi.

Đông Bắc là vị trí Chính Thần, mở cổng nạp khí cát lợi. Vị trí Tây Nam gọi là vị trí Linh Thần. Nếu linh thần kiến thủy gọi là Linh Thần Thủy. chủ đại phát. Trong 20 năm Bát Vận (2004-2023), nếu nhà bạn ở phía Tây Nam có hồ nước, lu nước, bể nước gọi là nhà Bát Thủy nhập Linh Đường hoặc nhà Linh Đường kiến thủy thì đại cát, đại lợi.

Năm 2007, sao đắc lệnh Bát Trạch bay tới cung Tây Nam, Linh Thần thủy được sao đắc lệnh chiếu rọi tạo ra song hỷ lâm môn, đại phát. Ngược lại, nếu phía Đông Bắc có hồ nước, bể nước thì bạn cần phải đóng cửa sổ hay tháo nước bể vì Chính Thần kỵ kiến thủy (Chính Thần chết đuối). Đây là ứng dụng quan trọng để tăng tài vận.