Cát hung của hệ sao Phúc đức, hệ Nhị thập bát tú , thủy pháp trường sinh

Nhà hướng Nhâm thuộc hướng Khảm  ( Bắc )- Trạch Khảm.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

* Phối hợp hướng Nhâm với các mệnh cung:

Hướng Nhâm thuộc hướng Khảm. do đó phối hợp hướng Nhâm với các mệnh cung như sau:

– Hướng Nhâm phối hợp với người mệnh Tốn được Sinh khí thuộc sao Tham lang Mộc tinh là rất tốt.

– Hướng Nhâm phối hợp với người mệnh Ly được Phúc đức thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là rất tốt.

– Hướng Nhâm phối hợp với người mệnh Càn bị Lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là xấu.

– Hướng Nhâm phối hợp với người mệnh Chấn được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là tốt.

– Hướng Nhâm phối hợp với người mệnh Khôn bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Kim tinh là xấu.

– Hướng Nhâm phối hợp với người mệnh Khảm được Phục vị thuộc sao Phụ Bật thủy tinh là tốt.

– Hướng Nhâm phối hợp với người mệnh Đoài bị Họa hại thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh là xấu.

– Hướng Nhâm phối hợp với người mệnh Cấn bị Ngũ quỷ thuộc sao Liêm trinh Hỏa tinh là xấu.

Hình minh họa phương vị cho nhà hướng nhâm

Hình minh họa phương vị cho nhà hướng nhâm

* Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ sao Phúc đức

– Cửa chính giữa hướng Nhâm phương vị Nhâm trong hệ Phúc Đức bị Xương dâm là xấu.

– cửa bên phải hướng nhâm phương vị Sửu trong hệ Phúc đức bị bại tuyệt là xấu.

– Cửa bên trái hướng Nhâm phương vị Tuất trong hệ Phúc đức bị Cô quả là xấu.

Vì vậy khi thiết kế nhà hướng Nhâm nên làm hai cửa cùng hướng Nhâm nhưng cửa bên phải vào tọa độ của phương vị Quý được Hoan lạc là tốt, cửa bên trái vào tọa độ của phương vị Càn được Vinh phú là tốt.

* Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ Nhị thập bát tú.

Hệ nhị thập bát tú( 28 sao )

Hệ nhị thập bát tú( 28 sao )

-Thiết kế cửa chính giữa bị sao Nguy quản là sao xấu. Năm, tháng, ngày sao Nguy xuất hiện, nhà sẽ bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Nguy.

-Thiết kế cửa bên phải được sao Đẩu quản là sao tốt. Năm tháng ngày sao Đẩu xuất hiện, nhà sẽ được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Đẩu.

-Thiết kế cửa bên trái bị sao Khuê quản là sao xấu. Năm tháng ngày sao Khuê xuất hiện, nhà sẽ bị ảnh hưởng xấu tùy theo tính chất của sao Khuê.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

* Ảnh hưởng của thủy pháp Trường sinh.

Khi thiết kế phương vị nhà hướng Nhâm điều kiện để lập thủy pháp Trường sinh là: Thủy khẩu ở Thìn thì được sinh hướng và vượng hướng, thủy khẩu ở Sửu thì được tự sinh hương và tự vượng hướng.

Thêm bình luận