Cát Hung Của Nhà Ở Hướng Chấn Đến Bát Trạch

Trong bài này chúng ta có 3 phần giải quyết vấn đề của nhà ở hướng Chấn trong bát trạch. Mời các bạn cùng tham khảo những lí giải của chúng tôi trong vấn đề này nhé.

Xem thêm: Cát hung của nhà hướng Tốn đến bát trạch

Phần thứ nhất: Nhà hướng Mão (Đông) thuộc Chấn trạch

*Phối hợp hướng Mão với các mệnh cung, chính là phối hợp hướng Chấn với các mệnh cung.

– Người mệnh Ly ở nhà hướng Mão được Sinh khí thuộc sao Tham lang Mộc tinh là sao tốt. Do đó người mệnh Ly ở nhà hướng Mão rất tốt.

– Người mệnh Càn ở nhà hướng Mão bị Ngũ quỷ thuộc sao Liêm trinh Hỏa tinh là sao xấu. Do đó người mệnh Càn không nên làm nhà hướng Mão.

– Người mệnh Tốn ở nhà hướng Mão được Phúc đức thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là sao tốt. Nhưng do sao Vũ khúc Kim tinh khắc hướng Mão – ngũ hành thuộc Mộc, nên trở thành hung trạch. Do đó người mệnh Tốn kỵ ở nhà hướng Mão.

-.Người mệnh Cấn ở nhà hướng Mão bị Lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là sao xấu. Do đó người mệnh Cấn không nên ở nhà hướng Mão.

-Người mệnh Khôn ở nhà hướng Mão bị Họa hại thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh là sao xấu.Do đó người mệnh Khôn không nên ở nhà hướng Mão.

-Người mệnh Khảm ở nhà hướng Mão được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là sao tốt. Nhưng do hướng Mão ngũ hành thuộc Mộc khắc sao Cự môn thuộc Thổ, nên từ tốt chuyển thành xấu.Vì vậy người mệnh Khảm không được ở nhà hướng Mão

-Người mệnh Chấn ở nhà hướng Mão được Phục vị thuộc sao Phụ Bật Thủy tinh là sao tốt. Do đó người mệnh Chấn ở nhà hướng Mão rất tốt

-Người mệnh Đoài ở nhà hướng Mão bị Tuyệt mạng thuộc sao Phá quân Kim tinh là sao rất xấu. Do đó người mệnh Đoài không nên ở nhà hướng Mão.

La Bàn minh họa cho nhà hướng Mão thuộc Chấn trạch
La Bàn minh họa cho nhà hướng Mão thuộc Chấn trạch

Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ sao Phúc đức

– Cửa chính giữa hướng Mão phương vị Mão được Thân hôn là cung tốt trong hệ sao Phúc đức.

– Cửa bên phải hướng Mão phương vị Tốn được cung Vượng tài là cung tốt trong hệ sao Phúc đức.

– Cửa bên trái hướng Mão phương vị Cấn được cung Vinh phú là cung tốt trong hệ sao Phúc đức.

Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ Nhị thập bát tú

– Cửa chính giữa được sao Phòng quản là sao tốt. Ngày giờ tháng năm sao Phòng xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Phòng. Đồng thời cửa giữa bị 2 sao Tâm và sao Đê quản một phần. Ngày giờ tháng năm hai sao này xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu của 2 sao đó.

– Cửa bên phải được sao Chẩn và sao giác là hai sao tốt quản. Đến ngày tháng năm 2 sao này xuất hiện thì sẽ được ảnh hưởng tốt theo tính chất của hai sao đó.

– Cửa bên trái được sao Đẩu và sao Cơ là hai sao tốt quản. Đến ngày tháng năm 2 sao này xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của hai sao này.

Thủy pháp Trường sinh

La bàn minh họa cho nhà ở phương vị Mão thuộc hướng Chấn( Đông )
La bàn minh họa cho nhà ở phương vị Mão thuộc hướng Chấn( Đông )

Nhà hướng Mão thuộc Chấn trạch, điều kiện để lập Thủy pháp trường sinh: Thủy khẩu ở phương Mùi được Sinh hướng và Vượng hướng, ở phương Thìn được tự sinh hướng và tự Vượng hướng.

Phần thứ Hai: Nhà hướng Giáp ( Đông ) thuộc Chấn trạch.

Phối hợp hướng Giáp thuộc Chấn trạch với các mệnh cung bao gồm: mệnh Càn, mệnh Khảm, mệnh Cấn, mệnh Chấn, mệnh Tốn mệnh Ly, mệnh Khôn, mệnh Đoài trong Bát trạch hoàn toàn giống như phối hợp hướng Mão với các mệnh cung ở bài viết trước, nên không cần viết lại.

Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ sao Phúc đức

– Cửa chính giữa hướng Giáp phương vị Giáp bị Xương dâm là cung xấu trong hệ sao Phúc đức.

– Cửa phía bên phải hướng Giáp phương vị Thìn bị Bại tuyệt trong hệ sao Phúc đức là cung xấu.

– Cửa phía bên trái hướng Giáp phương vị Sửu bị Cô quả trong hệ sao phúc đức là cung xấu.

– Chú ý nhà ở hướng Giáp tuyệt đối không được thiết kế cửa ở phương vị Cấn vì bị Hoàng tuyền rất xấu.

Cát hung của hệ Nhị thập bát tú đến phương vị Giáp:

– Cửa chính giữa được sao Vĩ quản là sao tốt. Đến ngày tháng năm sao Vĩ xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Vĩ. Đồng thời cửa này cũng bị sao Tâm quản là sao xấu. Đến ngày tháng năm sao Tâm xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Tâm theo tính chất của sao Tâm.

– Cửa bên phải được sao Giác quản là sao tốt. Ngày giờ tháng năm sao Giác xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt của sao Giác. Đồng thời cửa này cũng bị sao Cang quản là sao xấu. Đến ngày tháng năm sao này xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao này.

– Cửa bên trái được sao Đẩu quản là sao tốt. Đến ngày tháng năm sao Đẩu xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của sao Đẩu.Đồng thời một phần nhỏ của cửa trái bị sao Ngưu quản là sao xấu. Đến ngày tháng năm sao ngưu xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của sao Ngưu.

Thủy pháp Trường sinh

Nhà hướng giáp thuộc Chấn trạch nên điều kiện để lập thủy pháp Trường sinh là:

– Thủy khẩu ở phương Mùi được Sinh hướng và Vượng hướng.

– Thủy khẩu ở phương Thìn được tự sinh hướng và tự Vượng hướng.

* Kết luận: Nhà hướng Giáp thuộc Chấn trạch cả ba cửa đều bị sao xấu trong hệ Phúc đức chiếu vào. Cả ba cửa này đều có cả sao tốt và sao xấu quản. Nhưng các sao của hệ Nhị thập bát tú 28 năm mới xuất hiện một năm, hoặc 28 tháng mới xuất hiện một tháng… Còn các sao trong hệ Phúc đức thì lại chiếu liên tục không ngừng. Vì vậy phải lựa chọn các sao tốt trong hệ sao Phúc đức là chính.

Trong trường hợp này cửa bên phải nên thiết kế ở phương vị Ất được Hoan lạc trong hệ sao Phúc đức là sao tốt, và đành chịu để sao xấu trong hệ Nhị thập bát tú quản.

Phần thứ Ba: Nhà hướng Ất thuộc Chấn trạch (Hướng Đông)

* Phối hợp nhà hướng Ất với các mệnh cung: Khi phối hợp nhà hướng Ất với các mệnh cung trong bát trạch hoàn toàn giống với nhà hướng Mão với các mệnh cung đã trình bày ở những bài trước cùng chuyên đề.

Cát hung đối với phương vị của các cửa trong hệ Phúc đức

– Cửa chính giữa hướng Ất phương vị Ất được Hoan lạc trong hệ Phúc đức là cung tốt.

– Cửa bên phải hướng Ất phương vị Tỵ được cung Phúc đức trong hệ Phúc đức là cung tốt.

– Cửa bên trái hướng Ất phương vị Dần bị Thiếu vong thuộc cung xấu trong hệ Phúc đức.

Không nên thiết kế cửa phụ , cửa sổ ở phương vị Tốn, tuy được cung Vượng tài trong hệ Phúc đức nhưng bị Hoàng tuyền.

Cát hung của hệ Nhị thập bát tú đến phương vị của các cửa:

– Cửa chính giữa bị sao Đê và một phần nhỏ bị sao Cang là hai sao xấu quản. Đến ngày tháng năm sao Đê và sao Cang xuất hiện thì bị ảnh hưởng xấu theo tính chất của hai sao này.

– Cửa bên phải hướng Thìn phương vị Tỵ được sao Chẩn và sao Dực là hai sao tốt quản. Đến ngày tháng năm hai sao này xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt của hai sao đó.

– Cửa bên trái hướng Ất phương vị Dần được hai sao Cơ và sao Vĩ là hai sao tốt quản. Đến ngày tháng năm sao Cơ và sao Vĩ xuất hiện thì được ảnh hưởng tốt theo tính chất của hai sao này.

Thủy pháp trường sinh

Thủy khẩu ở phương vị Giáp, Mão và Tốn, Tỵ được Mộ hướng, ở Cấn, Dần và Bính, Ngọ được Dưỡng hướng.

Nếu có nước chảy đi( Thủy khẩu ) ở Cấn Dần thuộc cung Tuyệt thì nhà hướng Ất thuộc Chấn trạch lập được thủy pháp trường sinh như sau:

– Dương Kim long cục-Dương hướng.

– Long quản cục: Canh long

– Tam hợp cục: Ty-Dậu-Sửu.

– Cục thế: Long bên trái thu toàn thủy bên phải.

– Tọa sơn: Tân

– Hướng sinh thái: Dưỡng.

– Hướng thiên bàn: Ất kiêm Mão 3 phân nghênh lộc.

Trước tiên thu Đế Vượng thủy vào Minh đường ( nếu có Minh đường phía trước nhà ) rồi thu Lâm quan thủy từ Khôn, Thân, thu Quan đới thủy tư Đinh Mùi, thu Mộc dục thủy từ Bính Ngọ, thu Dưỡng thủy từ Ất Thìn vào Minh đường.

Không nên thu Trường sing thủy từ phương vị Tốn vào Minh đường, vì hướng Ất thu Tốn thủy là phạm Hoàng tuyền.

Cấm thu Trường sinh thủy Từ phương Tỵ vào Minh đường, vì Canh long thuộc Đoài long, Tỵ sát Đoài, nên thu nước từ Tỵ là phạm Bát sát. Thủy khẩu chảy đi ở Cấn Dần là Tuyệt khố tiêu thủy.


Bài viết liên quan

Người sinh năm 1982 mệnh gì tuổi gì? Làm nhà năm nào là đẹp nhất? Hướng nào là hợp nhất?

Dưới góc nhìn phong thủy và con mắt của các nhà phong thủy học. Vận mệnh con người khi sinh ra sẽ được định đoạt...

Tuổi 1984 làm nhà năm 2024 có được không?

Để biết được tuổi 1984 làm nhà năm 2024 có được không? Chúng tôi xin mời quý vị cùng đi vào phân tích các yếu...

Xem tuổi Canh Tý 1960 xây nhà năm 2024 cho người sinh năm 1960

Làm nhà là việc quan trọng đối với chủ đầu tư. Trong năm 2024, tùy vào từng tuổi của chủ đầu tư mà bạn sẽ...

Sinh năm 1966 mệnh gì tuổi gì? Xem chi tiết tử vi người sinh năm 1966

Có một câu hỏi “ Sinh năm 1966 mệnh gì tuổi gì, làm nhà năm nào là hợp nhất?” và một câu nói “Đàn ông...

Sinh năm 1961 Tuổi Tân Sửu Xây Nhà Năm 2024 Cần Lưu Ý Những Gì?

Sinh năm 1961 Tuổi tân sửu xây nhà năm 2024 cần lưu ý những gì? cần lưu ý những gì? Có thể nói làm nhà...

Sinh năm 1960 tuổi gì? Bao nhiêu tuổi? Mệnh gì?

Người sinh năm 1960 tuổi gì? Sinh năm 1960 mệnh gì? Bao nhiêu tuổi? Câu trả lời là người sinh năm 1960 thường sẽ gắn...

Bài viết được quan tâm

Last modified on Tháng Mười Hai 19th, 2022 at 11:12 sáng