Mẫu hợp đồng thiết kế, mẫu hợp đồng xây dựng

Thưa các bạn, tình trạng chung mà chúng tôi thường gặp chính là khách hàng không có mẫu hợp đồng thiết kế và mẫu hợp đồng xây dựng khi làm việc với chủ thầu là thường xuyên có. Chính vì vậy chúng tôi xin được gửi tới các bạn mẫu hợp đồng mà công ty nhà đẹp thường xuyên sử dụng để các bạn cùng tham khảo. Thứ nhất là để các bạn tham khảo về cách làm việc của công ty nhà đẹp và thứ hai để các bạn có thể tham khảo hoặc nếu bạn thấy có thể dùng được thì có thể download về sử dụng luôn.

Mẫu hợp đồng thiết kế, mẫu hợp đồng xây dựng

Mẫu hợp đồng thiết kế nhà ở.

Link download: HD thiet ke chuan

Hợp đồng thiết kế

Hợp đồng thiết kế

Mẫu hợp đồng này chúng tôi xin được gửi tới các bạn để tham khảo nhé.

 NỘI THẤT NHÀ ĐẸP

                        —————————                       

Số HĐ: …..……/HĐTK – TKTCNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————***———-

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 2018

 

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

(v/v: Thiết kế kiến trúc nội, ngoại thất)

 1. CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:

Căn cứ vào pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 của Hội đồng Nhà nước, Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26-11-2003 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 kỳ họp thứ 4.

– Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của chính phủ ban hành về việc quản lý đầu tư xây dựng.

– Căn cứ vào Nghị định số 17/HĐBT ngày 16 tháng 01 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) ban hành hướng dẫn thi hành pháp lệnh Hợp đồng kinh tế.

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

 ĐẠI DIỆN 2 BÊN:

Bên A – Chủ đầu tư  
Người đại diện: ………………………………………………………… Chức vụ: Chủ đầu tư
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
Số Điện thoại: ……………………….. Email: ………………………………………………
Số CMTND ………………………. Ngày cấp: …………… Cơ quan cấp: ………………..
Bên B – Thiết kế CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ ĐẸP
Người đại diện: VŨ THÀNH KÔNG Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 15 – Ngõ 49 – Huỳnh Thúc Kháng – Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội
Số điện thoại: 0426.260.2342 Emai: [email protected]
GPKD: 0106478371 Ngày cấp: 10/03/2014 Cơ quan cấp: Tp. Hà Nội

III. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 1. Nội dung công việc

Các giai đoạn thiết kế bao gồm:

 • Tư vấn và thiết kế giai đoạn cơ sở (từ 1 – 2 tuần)

Thiết kế mặt bằng, phối cảnh mặt tiền, các mặt đứng, các mặt cắt

Bố trí phòng, phân bố không gian, thông tầng, mái….

1.2: Thiết kế kỹ thuật triển khai chi tiết (Từ 2-3 tuần). Điều chỉnh không quá 3 lần điều chỉnh với khối lượng điều chỉnh không quá 30% khối lượng trong suốt giai đoạn triển khai thiết kế:

1.3. Thời gian thiết kế: Thời gian thiết kế từ 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

1.4: Hồ sơ thiết kế bao gồm:

 • Phối cảnh
 • Hồ sơ kiến trúc
 • Hồ sơ kết cấu
 • Hồ sơ điện nước

Điều 2. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

2.1.Tổng giá trị hợp đồng thiết kế

 • Tổng giá trị của hợp đồng thiết kế: ……………………………… vnđ

(Viết bằng chữ: ………………………………………………………………….)

2.2. Thanh toán hợp đồng:

 • Lần 1: Bên A sẽ thanh toán tạm ứng trước 50% tổng giá trị hợp đồng triển khai phương án
 • Lần 2: Thanh toán tiếp 50% tổng giá trị hợp đồng khi bàn giao hồ sơ thi công

2.3. Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Chuyển khoản qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Vũ Thành Kông
Số tài khoản: 106004737064 – Tại Ngân Hàng VietinBank Chi nhánh Đống Đa

Điều 3: Điều khoản của mỗi bên

Bên A:

 • Bên A có trách nhiệm và nghĩa vụ phối hợp với kiến trúc sư của bên B để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bên B hoàn thành bản vẽ trong thời gian sớm nhất.

Bên B:

 • Bên B có trách nhiệm thực hiện đúng theo thỏa thuận của 2 bên
 • Bên B có thể tự phát triển ý tưởng hay thiết kế theo ý của chủ đầu tư
 • Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế công trình theo quy định của nhà nước
 • Bên B có trách nhiệm bảo mật thông tin về mô hình mặt bằng cũng như mô hình kinh doanh của Bên A
 • Bên B không được phép đăng tải hình ảnh thiết kế 3D của bên B hoặc hình ảnh thiết kế tương tự của Bên A lên các trang thông tin đại chúng và mạng xã hội
 • Bên B không được tư vấn mô hình mặt bằng, mô hình kinh doanh của Bên A cho một bên khác.

Điều 4. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:

 • Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.
 • Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, Trọng tài hoặc tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng

5.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng:

Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:

 • Do lỗi của 1 bên gây ra
 • Các trường hợp bất khả kháng.
 • Các trường hơp khác do hai bên thảo thuận

Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.

Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.

5.2. Huỷ bỏ hợp đồng:

 • Mỗi bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại theo.
 • Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường.
 • Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền theo khối lượng công việc đã hoàn thành.

Điều 6: Điều khoản chung

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi thi công xong công trình
 • Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01(một) bản./

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng xây dựng:

Link download: hop dong xay dung

THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ ĐẸP

—————–

Số HĐ:  HĐXD – TKTCNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————***————

Hà Nội, ngày ……. tháng ………….. năm …………..

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Hôm nay, ngày….. tháng ……năm……. tại…………………………………………………… chúng tôi gồm các bên dưới đây:

Bên A – Chủ đầu tư  
Người đại diện:   Chức vụ:
Địa chỉ:
Số Điện thoại: Email:  
CMTND Cấp ngày: Tại:
Bên B – Thi công CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ ĐẸP
Người đại diện: ÔNG VŨ THÀNH KÔNG Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 15 – Ngõ 49 – Huỳnh Thúc Kháng – P. Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội
Số điện thoại: 046.260.2342 Emai: [email protected]
MST 0106478371 Cấp ngày: 10/3/2014 Tại: Sổ KH Hà Nội

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

Điều 1. Nội dung công việc

Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế được duyệt, được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật:

Phải thực hiện theo đúng thiết kế; bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu xây dựng và thiết bị lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

 Điều 3. Thời gian và tiến độ thực hiện:

Tiến độ thực hiện ………………….…. Kể từ ngày bàn giao

Điều 4. Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng

4.1. Điều kiện nghiệm thu:

+ Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng công trình;

+ Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng; từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; từng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Đối với các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo;

+ Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định;

+ Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

4.2. Điều kiện để bàn giao công trình đưa vào sử dụng:

– Đảm bảo các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng. 

Điều 5. Bảo hành công trình:

5.1. Bên thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra;

5.2. Thời hạn bảo hành công trình được tính từ ngày nhà thầu thi công xây dựng công trình bàn giao công trình hoặc hạng mục công trình phải bảo hành cho chủ đầu tư (không ít hơn 24 tháng đối với loại công trình cấp đặc biệt, cấp I. Không ít hơn 12 tháng đối với công trình còn lại);

5.3. Mức tiền cam kết để bảo hành công trình:

– Bên B (nhà thầu thi công XD và nhà thầu cung ứng thiết bị CT) có trách nhiệm nộp tiền bảo hành vào tài khoản của chủ đầu tư theo mức: 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng hoặc hạng mục CTXD có thời hạn không ít hơn 24 tháng; 5% giá trị hợp đồng đối với công trình có thời hạn không ít hơn 12 tháng;

– Bên B chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành;

– Tiền bảo hành công trình XD, bảo hành thiết bị công trình được tính theo lãi suất ngân hàng do hai bên thoả thuận. Tiền bảo hành có thể được thay thế bằng thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tương đương, hoặc có thể được gấn trừ vào tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành do hai bên thoả thuận.

 Điều 6. Giá trị hợp đồng:

– Giá hợp đồng: căn cứ sự thoả thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để xác định loại giá hợp đồng

– Giá trị hợp đồng căn cứ loại giá hợp đồng, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc lập quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư và sự thoả thuận của hai bên (đàm phán sau đấu thầu) xác định giá trị hợp đồng

Toàn bộ giá trị của hợp đồng được ghi rõ trong phần phụ lục kèm theo của HĐ

Giá trị hợp đồng trên có thể được điều chỉnh trong các trường hợp:

 1. Bổ sung, điều chỉnh khối lượng thực hiện so với hợp đồng:

– Nếu khối lượng công việc phát sinh đã có đơn giá trong hợp đồng thì giá trị phần khối lượng phát sinh được tính theo đơn giá đó;

– Nếu khối lượng công việc phát sinh không có đơn giá ghi trong hợp đồng thì giá trị phát sinh được tính theo đơn giá tại địa phương nơi xây dựng công trình, nếu không có đơn giá tại địa phương hai bên thống nhất xây dựng mức giá mới và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng;

– Nếu khối lượng công việc thay đổi ( tăng hoặc giảm ) so với hợp đồng lớn hơn 20% thì hai bên có thể thoả thuận xác định đơn giá mới.

 1. Thay đổi chính sách nhà nước:

Thay đổi tiền lương, thay đổi giá nguyên vật liệu do nhà nước quản lý giá, thay đổi tỷ giá hối đoái đối với phần vốn có sử dụng ngoại tệ hoặc thay đổi các chế độ, chính sách mới làm thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình. Trong trường hợp này chỉ được điều chỉnh khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

 1. Trường hợp bất khả kháng:

Trường hợp bất khả kháng do thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, … và các thảm hoạ khác chưa lường hết được. Khi đó các bên tham gia hợp đồng thương thảo để xác định giá trị hợp đồng điều chỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật. 

Điều 7. Thanh toán hợp đồng:

7.1. Tạm ứng:

Phần thanh toán được ghi rõ trong phần phụ lục hợp đồng, mỗi lần tạm ứng đều phải có chứng từ đi kèm bao gồm: 2 liên, liên 1 bên B giữ, liên 2 bên A giữ.

7.2. Thanh toán hợp đồng:

– Hai bên giao nhận thầu thoả thuận về phương thức thanh toán theo thời gian hoặc theo giai đoạn hoàn thành trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành và mức giá đã ký;

– Sau khi bàn giao sản phẩm hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý hợp đồng. Bên A thanh toán nốt cho bên B.

Đối với trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn nước ngoài có quy định việc tạm ứng, thanh toán khác quy định trong nước thì thực hiện theo hợp đồng đã ký.

7.3. Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

7.4. Đồng tiền thanh toán:

– Đồng tiền áp dụng để thanh toán: tiền Việt Nam; hoặc ngoại tệ (trong trường hợp thanh toán với nhà thầu nước ngoài có sự thoả thuận thanh toán bằng một loại ngoại tệ)

 Điều 8. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng:

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với tất cả các hình thức lựa chọn nhà thầu.

– Bên nhận thầu phải có bảo lãnh thực hiện hợp đồng bởi một tổ chức tín dụng có uy tín được bên giao thầu chấp nhận;

– Giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng không quá……. giá trị hợp đồng tuỳ theo loại hình và quy mô của hợp đồng;

– Giá trị bảo lãnh được giải toả dần theo khối lượng thực hiện tương ứng;

Điều 9. Bảo hiểm:

Trong quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình, các bên phải mua bảo hiểm theo quy định hiện hành:

– Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình

– Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba.

Điều 10. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:

– Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

– Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, Trọng tài hoặc tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật 

Điều 11. Bất khả kháng:

11.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,… và các thảm hoạ khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam…

– Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

+ Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra

+ Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

11.2. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình 

Điều 12. Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng

12.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng:

Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:

– Do lỗi của Bên giao thầu hoặc Bên nhận thầu gây ra;

– Các trường hợp bất khả kháng.

– Các trường hơp khác do hai bên thảo thuận

Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.

Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.

12.2. Huỷ bỏ hợp đồng:

 1. a. Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại;
 2. b. Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường;
 3. c. Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền;

 

Điều 13. Thưởng, phạt khi vi phạm hợp đồng:

13.1. Thưởng hợp đồng:

Nếu Bên B hoàn thành các nội dung công việc của hợp đồng theo đúng tiến độ tại điểm và chất lượng tại điểm của hợp đồng thì Bên A sẽ thưởng cho Bên B là: ……. giá trị hợp đồng (không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng làm lợi)

13.2. Phạt hợp đồng:

– Bên B vi phạm về chất lượng phạt ….% giá trị hợp đồng bị vi phạm về chất lượng

– Bên B vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Bên A gây ra, Bên B sẽ chịu phạt …..% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm thời hạn thực hiện.

– Bên B vi phạm do không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm hoặc chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu quy định trong hợp đồng kinh tế thì Bên B phải làm lại cho đủ và đúng chất lượng

Trong trường hợp pháp luật chưa có quy định mức phạt, các bên có quyền thoả thuận về mức tiền phạt bằng tỷ lệ phần trăm giá trị phần hợp đồng bị vi phạm hoặc bằng một số tuyệt đối.

Tổng số mức phạt cho một hợp đồng không được vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc của Bên giao thầu và nhận thầu, hai bên thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của Bên B 

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc của Bên giao thầu và nhận thầu, hai bên thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của Bên A

Điều 16. Ngôn ngữ sử dụng:

Ngôn ngữ của Hợp đồng sẽ là tiếng Việt là chính. Trường hợp phải sử dụng cả tiếng Anh thì văn bản thoả thuận của HĐ và các tài liệu của HĐ phải bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có giá trị pháp lý như nhau

Điều 17. Điều khoản chung

17.1. Các phụ lục sau là một bộ phận không thể tách rời hợp đồng này:

– Phụ lục 1: Thời gian và tiến độ thực hiện

– Phụ lục 2: Hồ sơ thiết kế, …

– Phụ lục 3: Tiến độ thanh toán, phát sinh trong quá trình thi công

17.2. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.

17.3. Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.

17.4. Hợp đồng làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản

17.5. Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kí và tự động thanh lí sau khi công trình hoàn thiện sau 1 tháng

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mỗi hợp đồng đều có các điều khoản phù hợp với nhu cầu của mỗi bên, chính vì vậy hợp đồng là vật chết mà chỉ có con người mới là vật sống. Các điều khoản trong mẫu hợp đồng thiết kế các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của 2 bên nhé. Nếu bạn cần tư vấn thêm có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm nhé. Nếu các bạn chưa hiểu về quy trình làm việc của công ty nhà đẹp có thể tham khảo bài viết này nhé:

Quy trình thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất công ty nhà đẹp

Bình luận bằng facebook

Bình luận