Sơ lược phong thủy dịch lý

Bát quái và hướng nhà

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

Quẻ Khảm: Quẻ Khảm quản tam sơn ( hướng) đó là:nhâm, tý, quý. Mỗi sơn 15º.Do đó quẻ Khảm quản 45º Thuộc hướng Bắc.

Quẻ Ly: Quẻ Ly quản tam sơn ( hướng) đó là:bính, ngọ, đinh.  Mỗi sơn 15º.Do đó quẻ Ly quản 45º Thuộc hướng Nam.

Quẻ Chấn: Quẻ Chấn quản tam sơn ( hướng) đó là: Giáp, mão, ất.  Mỗi sơn 15º.Do đó quẻ Chấn quản 45º Thuộc hướng Đông.

Quẻ Đoài:  Quẻ Đoài quản tam sơn ( hướng) đó là: Canh, dậu, tân.  Mỗi sơn 15º.Do đó quẻ Đoài quản 45º Thuộc hướng Tây.

( Bốn quẻ trên đây thuộc tứ chính ).

Quẻ Càn:  Quẻ Càn quản tam sơn ( hướng) đó là: Tuất, càn, hợi. Mỗi sơn 15º.Do đó quẻ Càn quản 45º Thuộc hướng Tây bắc.

Quẻ Khôn: Quẻ Khôn quản tam sơn ( hướng) đó là: Mùi, khôn, thân. Mỗi sơn 15º.Do đó quẻ Khôn quản 45º Thuộc hướng Tây nam.

Quẻ Cấn: Quẻ Cấn quản tam sơn ( hướng) đó là: Sửu, cấn, dần.Mỗi sơn 15º.Do đó quẻ Cấn quản 45º Thuộc hướng Đông bắc.

Quẻ Tốn:Quẻ Tốn quản tam sơn ( hướng) đó là: Thìn, tốn, tỵ.  Mỗi sơn 15º.Do đó quẻ Tốn quản 45º Thuộc hướng Đông nam.

(Bốn quẻ này thuộc tứ duy).

Như vậy Tám Quẻ (Bát Quái) theo thứ tự Từ  hướng Bắc theo chiều kim đồng hồ hoặc la bàn sẽ là: Khảm,Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn.

Hãy liên hệ để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!

Điện thoại, zalo: 0961.555.339

Dựa vào cung phi của nam, nữ, nhà phong thủy kết hợp với Bát quái để tìm ra phương hướng tốt, xấu của từng tuổi gọi là Trạch Mệnh, hay Quẻ Mệnh.

Sau đây là bảng Cung Phi Của Nam, Nữ Từ năm 1924 đến năm 2043

bảng Cung Phi Của Nam, Nữ

bảng Cung Phi Của Nam, Nữ

bảng Cung Phi Của Nam, Nữ

bảng Cung Phi Của Nam, Nữ

Thêm bình luận